Stadgar

Föreningens nya stadgar antogs den 15 mars 2018, då föreningen samtidigt övergick från att vara bostadsförening till att bli en bostadsrättsförening.